Third Eye

High Vibe Crystals = Higher Vibe Life

Amphibole Quartz
Angel Feather Quartz
Cathedral Quartz
Clear Quartz
Apophyllite, White
Azurite
Aqua Aura
Aragonite, White
Asfvedsonite
Aurichalcite 
Azurite
Barite
Calcite, Blue
Calcite, Caribbean Blue 
Calcite, Honey
Calcite, Optical
Calcite, Pink Optical
Calcite, Golden Yellow (Stellar Beam Calcite)
Calligraphy Stone (Miriam Jasper)
Celestite
Cerussite
Chalcedony, Blue (Windswept Blue Chalcedony)
Copper Ore
Creedite
Dolomite
Dragon Stone Septarian
Fluorite, Purple
Fluorite, Yellow
Goethite
Guava Quartz
Gyrolite
Hemimorphite
Herkimer Diamonds
Heulandite
Howlite, White
Iolite
Jasper, Cappuccino
Jasper, Green Zebra
Jasper, Picture
Kammerite
Kunzite
Lapis Lazuli
Lazulite
Lepidolite
Malachite Chrysocolla
Mookaite, Purple
Moonstone, Black
Moonstone, Rainbow
Mystic Merlinite (Indigo Gabbro)
Obsidian, Snowflake
Opal, Hyalite
Phantom Quartz
Prehnite
Purpurite
Spirit Quartz
Sodalite
Sugilite
Tanzan Aura
Tiger’s Eye, Golden
Unakite
Witches Broom (Black Kyanite)